Vogels gespot in en om Prinsenbeek
Heeft u vogels (in of om Prinsenbeek) gezien en er een foto van gemaakt. (klik hier)
info@prinsenbeeksweer.nl

 

 Aalscholver  Groenling  Nijlgans 
 Barmsijs  Grote zilverreiger  Ooievaar   
 Blauwborst  Heggemus  Roodborst  
 Blauwe kiekendief  Houtduif  Roodborsttapuit  
 Blauwe reiger  Kauw  Scholekster 
 Boeren zwaluw  Kievit  Turkse Tortel 
 Bonte specht  Knobbelzwaan  Sperwer  
 Buizerd  Koolmees  Vink
 Casarca   Kraai   Vlaamse Gaai  
 Ekster    Lepelaar  Wilde eend 
 Fazant    Meerkoet    Winterkoning
 Gele kwikstaart  Merel   Zwartkop
 Graspieper        

 


Voor meer info klik op het plaatje