Aalscholver
(Phalacrocorax Carbo)  

Gezien op:

 07-08-2007

Naam:

 Frans Wildhagen

Locatie:

 Willemstad (polder van ruigenhil)